Mijn-Efcap

Handleiding aanmeldformulier nieuwe leden

Op het aanmeldformulier staan velden die ingevuld dienen te worden, waarvan sommige verplicht.

Die velden zijn aangeduid met een * .

Toelichting:

Het contact tussen Efcap en u verloopt via e-mail. Het invullen van uw privé-emailadres is daarom verplicht. In een aantal situaties is het belangrijk, dat wij u telefonisch kunnen bereiken. Het telefoonnumer privé is daarom ook verplicht.

<autom. incasso>: De contributie kan per 01-01-2011 alleen nog voldaan worden via automatische incasso.

Op de algemene ledenvergadering van januari 2010 stemden de leden in met het automatisch innen van het lidmaatschapsgeld. Hierdoor is is mogelijk om de kosten voor de studiedagen en de administratieve last voor de vrijwilligers laag te houden. (Mocht u bezwaar hebben tegen de automatische incasso dan kunt u contact opnemen via administratie@efcap.nl)  U dient daarom bij het hoofdstuk <Lidmaatschap> te kiezen voor:

<Automatische incasso> : JA

<Autom. incasso naam>:  de tenaamstelling van de bankrekening

<Autom. incasso plaats> : plaats van de bankrekening

<Banknummer 1>: let op: het IBAN-nummer van uw bakrekening

<BIC 1>: het BIC-nummer van uw bankrekening

<Datum akkoord>: aanvinken: <ik ga akkoord met aut. incasso>


<lid / student lid / buitengewoon lid>: kies hier of u zich wilt aanmelden als lid, buitengewoon lid of als student lid.

Ook kunt u uw beroepsvereniging aangeven + het bijbehorende BIG-nummer.

Dit ivm het eventueel later aanvragen van accreditatiepunten.


Klik tenslotte op de knop <Aanmelden>

Per veld wordt u met <ongeldig> gewaarschuwd als het verplichte veld niet (juist) ingevuld is.

aanmelden als lid.