Automatische incasso en uw privé-rekening


In sommige gevallen werd de contributie van nieuwe leden van Efcap overgeboekt door de werkgever.

In het verleden ontstonden daar al problemen door, omdat de penningmeester van Efcap vaak niet wist voor welk lid er nu precies betaald was door het instituut.


De contributie kan per 01-01-2011 alleen nog voldaan worden via automatische incasso.

Op de algemene ledenvergadering van januari 2010 stemden de leden in met het automatisch innen van het lidmaatschapsgeld. Hierdoor is is mogelijk om de kosten voor de studiedagen en de administratieve last voor de vrijwilligers laag te houden.


Mocht u bezwaar hebben tegen de automatische incasso dan kunt u contact opnemen via administratie@efcap.nl


Instituten zullen niet meewerken aan een contributiebetaling via automatische incasso.

Wij willen voorstellen, dat u bij de velden betreffende  <automastische incasso> uw privé-gegevens vermeldt.


Voordat de contributie automatisch wordt afgeschreven, krijgt u van Efcap-nl een contributienota waarop o.a. vermeld staat dat de contributie automatisch wordt afgeschreven.

U kunt dan de factuur aan uw werkgever geven,  met het verzoek de betaalde contributie naar uw privé-rekening over te boeken.

aanmelden als lid.